Országos Választási Iroda Vezetője

Szám: 44-325/3/2005.

Szegő András úrnak,
Szentendre

Tisztelt Szegő András Úr!

Az Ön és más választópolgárok által országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítése tárgyában benyújtott és az Országos Választási Bizottság 38/2005. (X. 20.) számú határozatával elbírált üggyel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

A Bizottság határozata ellen a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint – a jogorvoslatra nyitva álló határidőben, 2005. november 11. 16.00 óráig – egy beadvány érkezett, melyet a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságához hivatalból továbbítottam.

Az Alkotmánybíróság döntésének meghozataláig az aláírásgyűjtést nem lehet megkezdeni.

Budapest, 2005. november 14.

Üdvözlettel

Rytkó Emília