Budapest, 2005. szeptember 29.

T.
Országos Választási Bizottság
Dr. Ficzere Lajos elnök úr részére
Budapest

Igen Tisztelt Elnök Úr!

Alulírottak, egymással egyetértésben, azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a Magyarországon eddig bejegyzett nemzeti kisebbségek sorába felvetessük a hazai zsidóságot is. Ebből a célból aláírásgyűjtést kívánunk indítani. A szükséges aláírásgyűjtő ív mintapéldányát levelünkhöz mellékeljük.

Rövid indoklásul a következőket kívánjuk elmondani:

A hazai zsidóságot a közvélemény egészen a XIX. század közepéig nemzetiségként tartotta számon. Ez akkor változott meg, amikor Magyarországnak szüksége volt arra, hogy a területén élő nemzetiségek relatív túlsúlyát csökkentse, s ezt jól szolgálta a zsidóság vallásként történő regisztrálása, miközben nemzetiségként magyarnak számolták őket. Ezzel egybevágtak a zsidóság emancipációs, és egy jelentős részüknek asszimilációs céljai is. Mindez akkor borult fel, amikor a XX. század harmincas-negyvenes éveiben a zsidótörvények – éppen nemzetiségi alapon – a zsidóság előbb részleges, később mind teljesebb jogfosztását, majd százezrek fizikai elpusztítását eredményezték. Jelenleg Magyarországon mértékadó szociológiai felmérések szerint 100.000 körüli számban élnek zsidók vagy zsidó származású személyek. A MAZSIHISZ, mint vallási szervezet 12-13.000 körüli számú vallásos izraelitát tömörít és képvisel. Még felnő egy-két generáció, és a MAZSIHISZ-en kívüli, többnyire vallástalan zsidóság teljesen asszimilálódik, felolvad a magyarságban. Ezzel együtt elvész hagyománya, kultúrája, és nyelve. Ezt a folyamatot kívánjuk megelőzni a zsidó nemzetiség bejegyeztetésével, utána pedig nemzetiségi alapon működő szervezeteinek és képviseletének kiépítésével.

Kérjük Önt, szíveskedjenek az aláírásgyűjtő ívet az OVB soron következő ülésén hitelesíteni. Kedvező döntésükben bízva, tisztelettel:

Szegő András, Simonyi György, Deák Gábor, Deák Dávid

Eredeti beadvány az ÁB-hez 05.IX.29.

Aláírásgyűjtő ív