Ezúton értesítjük minden támogatónkat és az érdeklődőket, hogy a Pest Megyei Bíróság 4.PK.60.007/2006/4. számon nyilvántartásba vette a Társaság a Magyarországi Zsidó Kisebbségért Egyesületet.

A Társaság céljai az Alapszabály 2. fejezete szerint a következők:

Az egyesület célja:

– minden törvényes eszközzel előmozdítani azt, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény hatálya alá tartozó, Magyarországon honos népcsoportok közé a zsidó kisebbség is felvételt nyerjen

– a magyarországi zsidó nemzeti kisebbség közjogi képviseletének előmozdítása a hazai közéletben a fenti törvény keretei között;

– a zsidó hagyományok ápolása; a zsidó kultúra és a héber nyelv felélesztése a magyarországi zsidóság körében;

– a zsidóság hagyományainak, értékeinek megismertetése a magyarországi nem zsidó többséggel; a zsidó-nem zsidó kapcsolatok ápolása, elősegítése;

– küzdelem mindenfajta kirekesztés és az antiszemitizmus ellen;

– kapcsolatok kiépítése és ápolása a zsidó állammal, Izraellel, valamint más zsidó szervezetekkel

Elnök: Szegő András,
elnökségi tagok: Mátyás Mária és Deák Gábor